BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE

www.dewereldrepareren.be

hirngespinst

de Gezusters Hirngespinst willen de wereld veranderen door de ogen van het kind. Ze luisteren niet alleen naar de verhalen en plannen van kinderen maar voegen ook de daad bij het woord. Ze fungeren als spilfiguren die het publiek, de kinderen, tools aanreiken om hun creatief brein aan het werk te zetten. Zij dagen hen uit om verder door te denken op het veranderen van de wereld, zo ook hun eigen leefwereld, en gaan mét hen aan de slag.

De kinderen zijn te allen tijde de aanvoerders van de wijze waarop de wereld in hun stad kan veranderen en krijgen daarnaast ook de verantwoordelijkheid om dat te doen. Hierbij worden ze door de Gezusters Hirngespinst ondersteund, bezield en geprikkeld om samen tot actie over te gaan. Deze insteek vormt de basis voor REPARATIES & HERSTELLINGEN.

REPARATIES & HERSTELLINGEN neemt verschillende vormen aan; REPARATIES & HERSTELLINGEN op school  en REPARATIES & HERSTELLINGEN in de openbare ruimte (verwacht in september 2017). 

Tijdens REPARATIES & HERSTELLINGEN op school komen de Gezusters Hirngespinst de klas binnen met O’skar, een omgebouwde rolstoel/het kleine experimentele laboratorium. Ze vertellen over de plannen om de wereld te veranderen en komen tot de constatatie dat ze dat niet alleen kunnen. Op dat moment worden de kinderen actief betrokken en  wordt er samen gebrainstormd over hoe de wereld zou kunnen veranderen. Er wordt dan, binnen de muren en mogelijkheden van de school, tot actie overgegaan. Zo krijgen de plannen van kinderen vorm. 

wie zijn de Gezusters

facebook-logo_318-49940 logo twitter instagram-logo

Advertisements